Säker kommunikation på byggarbetsplatsen

DMR (Digital Mobile Radio) är en öppen standard för digital radio och används idag globalt – inte minst på byggarbetsplatser som är en av de stora användarna av dessa radiosystem.
 
MIC Nordic tillhandahåller säkra och kritiskt tillförlitliga lösningar för en bred krets av användare, från små till stora företag. Vi kan hjälpa till i hela kedjan – från problemlösning och design till att sälja hård- och mjukvarulösningar.

Sjukhus med full täckning i mobilnät

POC-radio över mobilnätet

Förkortningen POC står för PTT Over Cellular och fungerar överallt inom EU där det finns mobiltäckning över 3G, 4G och/eller WiFi. Tekniken innebär att radion används som en vanlig komradio.
 
MIC Nordic levererar mjukvaruplattformen Motorola WAVE, en helhetslösning som till skillnad från andra liknande system är utformad för att klara verksamhetskritisk kommunikation.

RAKEL och TETRA

Våra blåljusmyndigheter behöver givetvis säker radiotäckning även i t ex tunnlar och byggnader.
 
Det svenska RAKEL-nätet arbetar med TETRA som bärande infrastruktur. På denna bas skapar MIC Nordic egna produkter och lösningar som ger säker kommunikation för dessa platser, i såväl nya som befintliga anläggningar.

Ett urval konkreta exempel på hur vi löser problemen med dålig täckning hittar du här:

Referens 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Referens 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Referens 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Så skapar MIC Nordic bättre mobiltäckning:

Tre faktorer gör att behovet av bättre mobiltäckning inomhus ökar kraftigt: Krav på högre datahastigheter, sämre telefonantenner samt förändrad byggteknik.

Det är en utmaning MIC Nordic möter genom att skapa stabilt fungerande infrastrukturer för inomhustäckning. Dessutom säkrar vi kommunikationen för viktiga verksamheter som polis, ambulans och räddningstjänst. Våra lösningar bidrar till att människor, företag, organisationer och myndigheter får en väl fungerande mobiltäckning.

De lösningar och produkter MIC Nordic erbjuder passar alla standarder – FM, DAB, DMR, TETRA/RAKEL, GPS, 1G, 2G, 3G, 4G och 5G. Men den tekniska utvecklingen stannar aldrig upp. Därför är vi också engagerade i forskning och utveckling av nya standarder.

Läs mer om

Mobiltäckning i garage/tunnlar

Det ska gå enkelt och snabbt att betala för parkeringen i garaget. Navigationssystemet ska inte låsa sig när du kör i en tunnel. Här kan du läsa mer om varför god mobiltäckning i tunnlar och garage handlar om både enkelhet och säkerhet.

Mobiltäckning i fordon

Bilar, båtar, bussar och tåg... Våra fordon är på många sätt stålburar som ger hög säkerhet – men som tyvärr också hindrar god mobiltäckning. Men det finns effektiva sätt att lösa det problemet – här kan du läsa mer om hur MIC Nordic skapar säker mobiltäckning i fordon.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring våra tjänster och produkter?
Eller vill du få veta vad vi kan göra för mobiltäckningen i just din arbetsmiljö?
Skriv din fråga här, så återkommer vi snabbt till dig.