Tjänster

’Coverage As A Service’
– investera eller abonnera på robust och säker mobiltäckning

MIC Nordic erbjuder lösningar som omfattar såväl hårdvara som kunnande och tjänster. Vi kan vara med hela vägen, från förstudie till drift och support. 
Denna bredd är grunden för MIC Nordics ’Coverage As A Service’ – alltså mobiltäckning som en tjänst till företag och organisationer. 
Allt från planering till underhåll och support ingår och istället för att köpa produkter och kunnande bit för bit får våra uppdragsgivare fortlöpande en pålitlig och robust mobiltäckning.

Här kan du läsa mer om vad som ingår i MIC Nordics tjänst ’Coverage As A Service’

Kunnande och kapacitet

Listan över de tjänster vi erbjuder ger en bra bild av MIC Nordics bredd och kapacitet. Vill du veta mer, använd gärna kontaktformuläret längre ned på denna sida.

Förstudie

– ju tidigare vi kan vara med i planerna desto större nytta kan vi göra

Design

– vi skräddarsyr specialanpassade lösningar, för alla tänkbara miljöer

Planering och projektering

vi analyserar behov, planerar val och placering av utrustning samt tar fram ritningar och planer

Installation och driftsättning

– vi har egna installatörer som installerar, testar, verifierar och ser till att allt fungerar som tänkt

Konsulttjänster

– vi bidrar med konsulter för projekt ute hos kund

Utbildning

– vi utbildar våra kunder för den lösning som valts

Övervakning

– när allt är installerat och klart kan vi ansvara för övervakning av systemet

Service/Drift och underhåll

– vi ansvarar för löpande underhåll

Support

– vi har jourtjänstgöring för att alltid finnas tillgängliga för våra kunder

Men MIC Nordic erbjuder också den hårdvara som krävs. Produkterna i vårt utbud håller de krav vi själva och marknaden ställer på tillförlitlighet, prestanda och kvalitet. De möter de miljökrav som finns och är såväl CE som RoHS-godkända.

Den tekniska utvecklingen är dock mycket snabb och ibland har inte de produkter som finns på marknaden vad som krävs.
Då har vi inte tvekat att utveckla egna produkter. De ingår i vårt MIC360°-sortiment som omfattar egna antenner och passiva komponenter.

Läs mer om

Mobiltäckning inomhus

Mobiltäckningen i bostäder, kontor och många andra lokaler är ofta mycket dålig – dessvärre också i nybyggda fastigheter. Här kan du läsa om hur MIC Nordic löser problematiken med egna, stabilt fungerande lösningar.

Mobiltäckning garage/tunnlar

Det ska gå enkelt och snabbt att betala för parkeringen i garaget. Navigationssystemet ska inte låsa sig när du kör i en tunnel. Här kan du läsa mer om varför god mobiltäckning i tunnlar och garage handlar om både enkelhet och säkerhet.

Mobiltäckning i fordon

Bilar, båtar, bussar och tåg... Våra fordon är på många sätt stålburar som ger hög säkerhet – men som tyvärr också hindrar god mobiltäckning. Men det finns effektiva sätt att lösa problemet – här kan du läsa mer om hur MIC Nordic skapar säker mobiltäckning i fordon.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring våra tjänster och produkter?
Eller vill du få veta vad vi kan göra för mobiltäckningen i just din arbetsmiljö?
Skriv din fråga här, så återkommer vi snabbt till dig.