Radiosystem för olika fordon

Radiosystem för bilar

De flesta moderna bilar har god kapacitet för mobilmottagning. På vissa platser är täckningen dålig, men som vardagsanvändare är problemen inte oöverstigliga. Detta gäller dock inte blåljusfordon – ambulans, polis, räddning, brand – som i varje ögonblick måste ha stabil och pålitlig RAKEL-kommunikation. MIC Nordic kan här bistå med kunnande med radiosystem som garanterar en säker funktion.

Radiosystem för bilar​
GSM-R för mobilsystem på tåg​

GSM-R för mobilsystem på tåg

Ett tåg är egentligen en helt omöjlig miljö för mobilsignaler att ta sig igenom. Till en rörlig tågkaross i metall, med fönster där en osynlig metallfilm skyddar mot solens strålar, krävs förstärkning med repeatrar för att signalerna ska orka fram. När SJ mobilanpassade X2000-tågen behövdes såväl repeatrar i varje vagn som antenner på både in- och utsida av tågvagnarna.

Ombord på tåget behöver även kommunikationen mellan föraren och tågets styrsystem samt mellan föraren och medarbetarna ute i tåget fungera. Där används en mobiltelefonistandard speciellt anpassad för tåg – GSM-R. För att inte GSM-R ska störas av signaler från 3G och 4G-näten har MIC Nordic utvecklat ett filter som räddar och skyddar GSM-R från signalstörningar på 900 MHz.

WLAN för båtar och fartyg

WLAN är en standardteknik för att bygga nätverk utan kablar. Tillsammans med en router kan det hantera trådlös internetuppkoppling från båten. Under en Gotland Runt-tävling bidrog MIC Nordic med WLAN-installationer på deltagande båtar för att de bland annat skulle ha tillgång till uppdaterade kartor och sjökort under hela tävlingen. MIC Nordic har flera olika lösningar för marin, sjöräddning och sjöfart i övrigt.

WLAN för båtar och fartyg​
RAKEL-mobiler för militärfordon​

RAKEL-mobiler för militärfordon

Inom försvaret använder man RAKEL-mobiler. Kommunikationssystemet är speciellt utvecklat för krissituationer, när inget annat fungerar. Men militära fordon har ofta ett så starkt skalskydd att mobilsignalen inte når igenom. MIC Nordic erbjuder här förstärkare och andra tekniska lösningar som säkrar god signalstyrka, även i militära fordon som ofta är bepansrade och har en förstärkt stålstruktur.

RAKEL-radio för specialfordon

Det här är fordon där konstruktionen i sig kan hindra radiovågor att komma in. MIC Nordic har stor erfarenhet av att förbättra signalstyrkan för mobilkommunikation i den här typen av fordon med RAKEL radiosystem.

RAKEL-radio för specialfordon​
Gratis WiFi på bussar​

WiFi på bussar

Trådlösa nätverk och Wi-Fi börjar bli allt vanligare även på bussar. Här är det WLAN-lösningar som är aktuella.

Ett urval konkreta exempel på hur vi löser problemen med olika radiosystem hittar du här:

Referens 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Referens 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Referens 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Så skapar MIC Nordic bättre mobiltäckning:

Tre faktorer gör att behovet av bättre mobiltäckning inomhus ökar kraftigt: Krav på högre datahastigheter, sämre telefonantenner samt förändrad byggteknik.

Det är en utmaning MIC Nordic möter genom att skapa stabilt fungerande infrastrukturer för inomhustäckning. Dessutom säkrar vi kommunikationen för viktiga verksamheter som polis, ambulans och räddningstjänst. Våra lösningar bidrar till att människor, företag, organisationer och myndigheter får en väl fungerande mobiltäckning.

De lösningar och produkter MIC Nordic erbjuder passar alla standarder – FM, DAB, DMR, TETRA/RAKEL, GPS, 1G, 2G, 3G, 4G och 5G. 
Men den tekniska utvecklingen stannar aldrig upp. Därför är vi också engagerade i forskning och utveckling av nya standarder.

Läs mer om

Mobiltäckning inomhus

Mobiltäckningen i bostäder, kontor och många andra lokaler är ofta mycket dålig – dessvärre också i nybyggda fastigheter. Här kan du läsa om hur MIC Nordic löser problematiken med egna, stabilt fungerande lösningar.

Mobiltäckning i garage/tunnlar

Det ska gå enkelt och snabbt att betala för parkeringen i garaget. Navigationssystemet ska inte låsa sig när du kör i en tunnel. Här kan du läsa mer om varför god mobiltäckning i tunnlar och garage handlar om både enkelhet och säkerhet.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring våra tjänster och produkter?
Eller vill du få veta vad vi kan göra för mobiltäckningen i just din arbetsmiljö?
Skriv din fråga här, så återkommer vi snabbt till dig.