Kvalitet, miljö och samhälle

Vi är en del av samhället
och tar vår del av ansvaret

Vi har sett det så här: Ett företag som vill stå för hög kvalitet, bedriva ett medvetet miljöarbete och som vill ta sitt samhällsansvar – det företaget får börja på hemmaplan.

Det är ett viktigt skäl till att MIC Nordics personliga säkerhetshandbok finns hos alla våra medarbetare – och dessutom på alla våra arbetsplatser och vid varje uppdrag. Boken redovisar – rakt på sak – allt från olika policies till handfasta instruktioner till hur olyckor förebyggs. Och vad som ska göras om olyckan trots allt är framme.

Kvalitetspolicy

MIC Nordic är ett kundfokuserat företag, vilket innebär att vi hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt. Genom detta får vi nöjda medarbetare och kunder.

Kvalitetsmålen når vi genom att:

  • Leverera rätt produkt och rätt kvalitet i rätt tid till kund
  • Vi genomför egenkontroll av varor och tjänster genom dokumentation
  • Vi har utbildad personal
  • Vi vidareutbildar vår personal

Miljöpolicy

Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicyn når vi genom att:

  • Källsortera vårt avfall
  • Miljöanpassa våra inköp
  • Miljöinformation ska finnas internt, för våra kunder och våra leverantörer
  • Vi kör våra företagsbilar enligt principen Eco drivers

Informationssäkerhet

GDPR
Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bl a att MIC Nordic följer de grundläggande principerna, ser till att behandlingen har en rättslig grund och informerar de registrerade om hur vi hanterar deras personuppgifter.

NIS2
NIS-lagen ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. MIC Nordic levererar samhällsviktiga tjänster och omfattas därför av NIS-lagen. Under 2024 kommer NIS2 att träda i kraft. NIS2 ställer tydligare krav på riskanalyser och säkerhetskrav, men också på ledningens deltagande i cybersäkerhetsarbetet. NIS2 innebär också att betydligt fler sektorer omfattas av lagstiftningen.

 

Vårt arbetssätt

MIC Nordic arbetar med ett XPLM-baserat affärsflödesschema i vilket de olika aktiviteterna är logiskt kopplade till ett projektflöde. Systemet innehåller mallar och beskrivningar av aktiviteter och ansvar. Schemat beskriver ett projekt för systemintegration (MIC Nordics kärnverksamhet) och innehåller överlämningspunkter mellan MIC Nordic och kunden samt internt inom MIC Nordic.

Hela denna process är uppbyggd och driftsatt tillsammans med SEMCON (som äger XLPM) och baseras på grundtankarna från Ericssons projektstyrningssystem PROPS. MIC Nordic har implementerat XLPM under 2021 och under drifttiden finjusterat modellen utifrån erfarenheter från ett antal genomförda projekt.

MIC Nordic har systemstöd genom ett webbaserat projektledningsverktyg som är uppsatt så att det speglar bolagets affärsflödesschema. MIC Nordics samtliga projekt drivs i detta system och övervakas av bolagets projektchef och ledningsgrupp.

Varje site är unik och tidplanen anpassas till dess unika förutsättningar. På detta sätt säkras tillgänglighet, beroenden av sidoentreprenörer, granskning av detaljprojektering, gemensam anpassning av tidplaner etc.

Socialt ansvar, CSR

På MIC Nordic arbetar vi med socialt ansvarstagande och företagets samhällsansvar i enlighet med standard ISO 26000.
MIC Nordic stödjer bland annat följande organisationer:

Vill du veta mer?

Har du frågor kring våra tjänster och produkter?
Eller vill du få veta vad vi kan göra för mobiltäckningen i just din arbetsmiljö?
Skriv din fråga här, så återkommer vi snabbt till dig.