Signalförstärkare i garage och tunnlar – mer än bara bekvämt

Mobilförstärkare ger säker mobilsignal under mark

Varför är det viktigt med god mobiltäckning i t ex parkeringsgarage och tunnlar? När mobilsamtal bryts, när det inte går att betala parkeringen med telefonen eller när navigationssystemet låser sig är det illa nog att vi blir irriterade och att enkla saker som t ex en betalning tar onödigt lång tid.

Men, när vi inte enkelt kan nå omvärlden eller t ex få besked om rätt väg blir problemet snabbt också en fråga om säkerhet.

MIC Nordic har kunnandet att säkra upp en god mobiltäckning i tunnlar, garage och en rad andra signalkritiska lokaler, såväl över som under jord, med signalförstärkare som förstärker mobilsignalen.

Signalförstärkare som förstärker mobilsignalen i garage och tunnlar

Ett urval konkreta exempel på hur vi förstärker mobilsignalen med signalförstärkare hittar du här:

Varbergstunneln

Varberg är mitt i en spännande period, tack vare bygget av dubbelspår genom staden. Delar av det nya järnvägsspåret läggs i tunnel under staden, vilket betyder att Varberg kan fortsätta att ha sin station i centrum.

Norra Länken

MIC Nordic har utfört projektering, leverans och installation av ett system för inomhustäckning av radio och mobiltelefoni i Norra Länken, Stockholm.

Hallandsåstunneln

MIC Nordic har utfört projektering, leverans och installation av ett radiosystem för inomhustäckning av mobiltelefoni för RAKEL, GSM-R och publik operatörer.

Så skapar MIC Nordic bättre mobiltäckning:

Tre faktorer gör att behovet av bättre mobiltäckning inomhus ökar kraftigt: Krav på högre datahastigheter, sämre telefonantenner samt förändrad byggteknik.

Det är en utmaning MIC Nordic möter genom att skapa stabilt fungerande infrastrukturer för inomhustäckning. Dessutom säkrar vi kommunikationen för viktiga verksamheter som polis, ambulans och räddningstjänst. Våra lösningar bidrar till att människor, företag, organisationer och myndigheter får en väl fungerande mobiltäckning.

De lösningar och produkter MIC Nordic erbjuder passar alla standarder – FM, DAB, DMR, TETRA/RAKEL, GPS, 1G, 2G, 3G, 4G och 5G. 
Men den tekniska utvecklingen stannar aldrig upp. Därför är vi också engagerade i forskning och utveckling av nya standarder.

Läs mer om

Mobiltäckning inomhus

Mobiltäckningen i bostäder, kontor och många andra lokaler är ofta mycket dålig – dessvärre också i nybyggda fastigheter. Här kan du läsa om hur MIC Nordic löser problematiken med egna, stabilt fungerande lösningar.

Mobiltäckning i fordon

Bilar, båtar, bussar och tåg... Våra fordon är på många sätt stålburar som ger hög säkerhet – men som tyvärr också hindrar god mobiltäckning. Men det finns effektiva sätt att lösa det problemet – här kan du läsa mer om hur MIC Nordic skapar säker mobiltäckning i fordon.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring våra tjänster och produkter?
Eller vill du få veta vad vi kan göra för mobiltäckningen i just din arbetsmiljö?
Skriv din fråga här, så återkommer vi snabbt till dig.