Slut på dålig täckning i hus

Bra täckning i mobilnät för bostäder och kontor

Bra täckning för mobiltelefoner, bredband och trådlös utrustning borde vara självklar. Tyvärr är dock dålig täckning det vanliga när man flyttar in i nybyggda lägenheter eller kontorslokaler. Problemen finns förstås också ofta i hotell och konferenslokaler. Täckning i mobilnät fungerar dåligt eller inte alls.

Vid nybyggnation, liksom vid renovering av äldre hus, sätter man ofta in moderna energisnåla fönster. De har många fördelar – men det metallskikt som sparar energi är också det största hindret för mobilsignalerna.
Men, det går att lösa problemen. MIC Nordic har i ett stort antal projekt utvecklat väl fungerande lösningar – bl a ett eget internt mobilnät som enkelt kan installeras i större bostads- och kontorskomplex.

Vi är gärna med redan vid planeringen av nybyggnationer eller renoveringar. Då kan vi se till att förutsättningarna för god signalkvalitet är rätt från grunden. Det blir till fördel för alla parter.

Bra täckning i mobilnät för bostäder och kontor
Sjukhus med full täckning i mobilnät

Sjukhus med full täckning i mobilnät

Sjukhus är nästan alltid stora och tekniskt komplicerade. För att säkra den mobila kommunikationen i sjukhusets samtliga byggnader krävs ny teknisk infrastruktur. Danderyd, Rosenlund, Norrtälje och Bromma är exempel på sjukhus där MIC Nordic gjort insatser som inneburit att man gått från dålig till full täckning i mobilnät. MIC Nordic har även varit involverade i att förbättra täckningen för RAKEL på Karolinska sjukhuset, i både Solna och Huddinge.

Arenor med 4G repeater och RAKEL kommunikation

På stora idrottsarenor, och andra anläggningar där många människor vistas samtidigt, är det avgörande att trygghetssystemen fungerar. Polis och räddningstjänst, som använder RAKEL-mobiler måste alltid kunna kommunicera. MIC Nordic har bland annat säkrat RAKEL-kommunikationen på Friends Arena i Solna.

Arenor med 4G repeater och RAKEL kommunikation
Ingen mer dålig täckning i centrum och gallerior

Ingen mer dålig täckning i centrum och gallerior

På många köpcentrum och gallerior är dålig täckning i mobilnätet ett problem.
MIC Nordic har kunnandet och produkterna för att förstärka de mobila nätens kapacitet – samtidigt som vi säkrar det kommunikationssystem som polis och räddningstjänst använder, RAKEL.

Slut på mässor med dålig täckning i mobilnät

Mässhallar har ofta problem med dålig täckning i mobilnätet. MIC Nordic har lösningar för att stärka mobilsignalerna så att den trådlösa kommunikationen kan fungera utan störningar.

Slut på mässor med dålig täckning i mobilnät

Ett urval konkreta exempel på hur vi löser problemen med dålig täckning hittar du här:

Referens 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Referens 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Referens 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Så skapar MIC Nordic bättre mobiltäckning:

Tre faktorer gör att behovet av bättre mobiltäckning inomhus ökar kraftigt: Krav på högre datahastigheter, sämre telefonantenner samt förändrad byggteknik.

Det är en utmaning MIC Nordic möter genom att skapa stabilt fungerande infrastrukturer för inomhustäckning. Dessutom säkrar vi kommunikationen för viktiga verksamheter som polis, ambulans och räddningstjänst. Våra lösningar bidrar till att människor, företag, organisationer och myndigheter får en väl fungerande mobiltäckning.

De lösningar och produkter MIC Nordic erbjuder passar alla standarder – FM, DAB, DMR, TETRA/RAKEL, GPS, 1G, 2G, 3G, 4G och 5G. Men den tekniska utvecklingen stannar aldrig upp. Därför är vi också engagerade i forskning och utveckling av nya standarder.

Läs mer om

Mobiltäckning i garage/tunnlar

Det ska gå enkelt och snabbt att betala för parkeringen i garaget. Navigationssystemet ska inte låsa sig när du kör i en tunnel. Här kan du läsa mer om varför god mobiltäckning i tunnlar och garage handlar om både enkelhet och säkerhet.

Mobiltäckning i fordon

Bilar, båtar, bussar och tåg... Våra fordon är på många sätt stålburar som ger hög säkerhet – men som tyvärr också hindrar god mobiltäckning. Men det finns effektiva sätt att lösa det problemet – här kan du läsa mer om hur MIC Nordic skapar säker mobiltäckning i fordon.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring våra tjänster och produkter?
Eller vill du få veta vad vi kan göra för mobiltäckningen i just din arbetsmiljö?
Skriv din fråga här, så återkommer vi snabbt till dig.