Mats Larsson lämnar MIC Nordic

MIC Nordic AB och Mats Larsson har enats om att Mats lämnar rollen som Key Account Manager, Head of Marketing och anställd i MIC Nordic per februari 2024.

Efter 17 år på jobbet är det lätt att förstå att Mats vill prova nya vägar. Han kommer i första hand verka som konsult externt, men även ha uppdrag åt MIC.
Mats kvarstår som delägare och styrelsemedlem i MIC Nordic.

Kontaktpersoner:
Henrik Huss, VD, henrik.huss@micnordic.se , 010-344 55 44
Håkan Tykö, Head of Sales & Marketing, hakan.tyko@micnordic.se, 010-344 55 22