MIC Nordic bygger täckning i Varbergstunneln!

Varberg är mitt i en spännande period, tack vare bygget av dubbelspår genom staden. Delar av det nya järnvägsspåret läggs i tunnel under staden, vilket betyder att Varberg kan fortsätta att ha sin station i centrum. 

Tågtrafiken genom Varberg ska fungera under byggtiden. Enligt planerna ska tågen börja rulla på det nya spåret år 2024 och projektet vara helt klart år 2025.