MIC Nordic vinner samverkansprojekt med Region Sörmland

MIC Nordic har vunnit ett uppdrag som gäller robust inomhustäckning och installation av UPS (avbrottsfri kraft) åt fyra sjukhus inom Region Sörmland (Katrineholm, Nyköping, Eskilstuna och Regionsjukhuset Karsudden).

Regionen har villkorat att de ska ha full rådighet över nätverket, samt att dessa dessutom ska vara förberedda för regionens kommande 5G-system. 
Med MIC Nordics lösning tar Region Sörmland ett gediget grepp om all sin trådlösa kommunikation.

Om projektet och offererad lösning

– Vi har gedigen erfarenhet av större projekt med kvalificerade tjänster, berättar Peter Thorander, ansvarig för projektet hos MIC Nordic. Vi har också genomfört den här typen av projekt för andra regioners sjukhus och ser fram emot ett gott samarbete med Region Sörmland.

– Lösningen för Region Sörmland är baserad på vår kunskap, vårt arbetssätt och våra etablerade rutiner. Allt är grundligt utvärderat, testat och prövat i befintliga operativa system med högtstående stabilitet och mognadsgrad. Vår lösning minimerar risker och gör det möjligt för Region Sörmland att fokusera på sin viktiga kärnverksamhet.

Regionens kravlista innefattade bl a:

  • quadband för MNO, Rakel och G2 för mission critical och full täckning för alla fyra sjukhus
  • inbyggd redundans i flera nivåer och oberoende av någon extern aktör.
  • option för alla typer av perifera anläggningar som t ex vårdcentraler och folktandvården
  • option privat 5G för regionens eget nät.

 

Uppdraget utförs i ett samverkansprojekt med Axians och Eitech.
– På så sätt kan vi på bästa sätt nyttja våra respektive specialistkunskaper inom olika områden. Vi designar inomhustäckningen och står för utrustningen, Axians står för uppbyggnad och installation och Eitech bistår med design av fiber och UPS.

– Vi har gedigen erfarenhet av större projekt med kvalificerade tjänster.

Regionsjukhuset Karsudden

Nyköpings Lasarett

Kullbergska sjukhuset

Omfattning

MIC Nordic vann uppdraget i början av 2023. Tiden fram till idag har ägnats åt förberedelser för starten av installation och byggnation. Uppdraget väntas pågå till Q1 2026.

Region Sörmland passar samtidigt på att beställa en utbyggnad av sitt wifi-nät för att utöka täckning och kapacitet. Projektet är budgeterat till 75 MSEK i 2022 års penningvärde.

– Vi använder state of the art-teknik som uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna

Om MIC Nordic

MIC Nordic har framgångsrikt installerat mer än 500 mobiltäckningssystem och är ett av de största företagen på marknaden för denna typ av system. Flertalet av dessa system är multifrekventa med upp till 8 olika band och ett flertal olika operatörer. Företaget har alltså en av de största erfarenhetsbankerna i Sverige av sådana system. Vidare har MIC Nordic utvecklat egna produkter med förhöjd funktionalitet och prestanda. Samtliga våra anläggningar följer mobiloperatörernas gemensamma ”stöddokument” för att etablera av mobila inomhussystem.

Peter Thorander:
– Vi använder state of the art-teknik som uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna, är kompatibla med andra system och, viktigast av allt, är lätta och kostnadseffektiva att använda och underhålla.

MIC Nordic erbjuder kompletta end-to-end lösningar med ett mångtekniskt tillvägagångssätt för att möta alla typer av krav, specifika behov och regionala överväganden.
Våra lösningar täcker hela kundens värdeskapande kedja, från komponenter och design till implementering och drift av system. Kommunikationen blir säkrare och mer tillförlitlig, effektiv och bekväm i stadsområden, offentliga rum samt på tätbefolkade platser.

MIC Nordic har fokus på människors krav inom kommunikation och krav på mobilitet. Med innovativa produkter och lösningar bidrar MIC till den digitala omvandlingen och till en hållbar framtid inom offentlig och privat kommunikation.

Mälarsjukhuset