Nyanställning

MIC Nordic AB har anställt Daniel Rahm som logistik- & inköpsansvarig. 
Han kommer närmast från VVS-företaget DAHL där han var logistikspecialist.
Daniel kommer vara till stor hjälp i MIC Nordics kommande digitalisering inom dessa områden.