Robust inomhustäckning till fyra sjukhus

MIC Nordic har vunnit ett uppdrag gällande robust inomhustäckning och installation av UPS åt fyra sjukhus inom Region Sörmland (Katrineholm, Nyköping, Eskilstuna och Regionsjukhuset Karsudden). 
Regionen kommer ha full rådighet över nätverket och de kommer vara förberedda för regionens kommande 5G-system. Uppdraget utförs i ett samverkansprojekt med Axians och Eitech. Axians står för uppbyggnad och installation och Eitech bistår med design av fiber och UPS.
 
Läs mer här!