Vägtunnel i Norra länken, Stockholm

MIC Nordic har utfört projektering, leverans och installation av ett system för inomhustäckning av radio och mobiltelefoni i Norra Länken, Stockholm.

Norra länken sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till Roslagsvägen vid Frescati. Det är ett av norra Europas största vägtunnelprojekt.