MIC Nordic bygger täckning i Hallandsåstunnel!

MIC Nordic har utfört projektering, leverans och installation av ett radiosystem för inomhustäckning av mobiltelefoni för RAKEL, GSM-R och publik operatörer. 

Trafikverket har valt en radiolösning för som gör att en basstation kan falla bort utan att tågradiossystemet GSM-R och blåljusradion RAKELs kommunikation påverkas. Utöver dessa två delar mobiloperatörerna på nio basstationer.