MIC Nordic och ESS:

Att skapa en stabil och pålitlig kommunikationsplattform i en mycket komplex anläggning

Det som nu växer fram strax utanför Lund är en unik anläggning för materialforskning. Visionen bakom European Spallation Source (ESS) är att bygga och driva världens mest kraftfulla neutronkälla, vilket ska möjliggöra vetenskapliga genombrott inom forskning relaterad till material, energi, hälsa och miljö.

Anläggningen kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. ESS är ett av de största vetenskapliga och tekniska infrastrukturprojekten som byggs idag. Från och med 2027 kommer forskare från hela världen att bedriva forskning vid ESS för att möta några av vår tids viktigaste samhällsutmaningar.

Stabil och pålitlig kommunikation är – naturligtvis – en avgörande del av en sådan anläggning. Men hur uppnår man det? 

Utmaningen

När ESS kontaktade MIC Nordic 2016 fick vi först ta ställning till vad som skulle förväntas av en helhetslösning. I nära samarbete med ESS skapade vi en teknisk kravspecifikation, baserad på definierade användarscenarier från ESS. Vi insåg snart att vi stod inför en komplex utmaning.

ESS är en stor anläggning – den omfattar 95 000 kvadratmeter – med en komplicerad arkitektur och med väsentliga delar under jord. Bara det utgör en utmaning när det gäller mobiltäckning. Dessutom kommer ESS-personal att arbeta här tillsammans med gästforskare och andra besökare – alla med olika behov av att kommunicera inom anläggningen. Men inte ens det är allt – av säkerhetsskäl måste räddningstjänsten och andra blåljusmyndigheter kunna kommunicera i hela ESS-anläggningen.

Photo: Roger Eriksson/ESS
Photo: Roger Eriksson/ESS

Lösningen

I nära samarbete med ESS och andra partners kom vi fram till att vid en nödsituation skulle ESS behöva ett kritiskt kommunikationssystem, RAKEL, och räddningstjänsten en rökdykarradio. För att säkerställa personalens behov av robust röstkommunikation föll valet på ett privat Tetra-system, DAMM, levererat av Northcom. Naturligtvis behöver ESS även mobilkommunikation för GSM och LTE. Detta löstes med off-air-repeaters för Telia och Tre samt en basstation för ESS:s operatör Telenor (Net4Mobility). 

Detta resulterade i en teknisk beskrivning för all trådlös kommunikation som skulle implementeras i ESS-anläggningarna. Systemet innehåller ett bredbandspassivt distribuerat antennsystem i varje fastighet, DAS, som matas av 14 digitala 4-bands fjärrkontroller från Bird. Två redundanta basstationsmiljöer, MASTER-sites, förser de 14 digitala fjärrkontrollerna med signaler via ESS:s eget fibernät.

Resultatet

Systemet är nu i drift och vi kan se att de olika radioteknologierna samverkar väl i anläggningen, med hög tillförlitlighet och prestanda. ESS-personal och besökare kan kommunicera oberoende av operatör, räddningstjänsten har full tillgång till sina nödsystem medan ESS har egna system för drift och underhåll.

Vi är mycket glada över att vara en del av ESS-projektet och stolta över den lösning vi har kunnat leverera.

Photo: Johan Knobe/ESS
Photo: Johan Knobe/ESS