MIC Nordic vann upphandling för utbyggnaden av tunnelbanan

Digital kommunikationsradio är en avgörande del av säkerheten vid arbete i tunnlar. I händelse av nödsituationer måste radiosystemen alltid klara snabb och effektiv kommunikation.

Region Stockholm/Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana (FUT) som nu bygger ut Stockholms tunnelbana med 18 stationer och tre mil nya spår gav uppdraget att skapa en heltäckande radiolösning för byggtiden till MIC Nordic.

I samråd med uppdragsgivaren valde MIC Nordic att kombinera två system, DMR (Byggradio) och TETRA (Rakel) i en gemensam antennlösning. Det gjorde det möjligt att dra nytta av båda systemens fördelar för att klara pålitlig kommunikation i alla tänkbara situationer.

DMR är baserat på ett multi-sitesystem, vilket gör det möjligt att skapa såväl bättre täckning som kapacitet för kommunikation i stora områden, som t ex i tunnlar.

I systemet finns ett större antal bärbara radio- samt mobila enheter med möjlighet till både larm och olika gruppanrop.

RAKEL erbjuder en säkerhetsnivå som är avgörande i nödsituationer. Genom att kombinera RAKEL med DMR i samma antennsystem kan användarna utnyttja RAKEL-systemet för nödkommunikation samtidigt som de har tillgång till den dagliga radiokommunikationen vid bl a tunneldrivning med hjälp av DMRs kapacitet och funktionalitet.

Genom att använda samma antenner för både DMR och Rakel minskas också installationskostnaderna och kraven på underhåll.

Kombinationen av DMR och Rakel i ett gemensamt antennsystem ger en mycket robust och pålitlig lösning. Det är avgörande för att ge användarna säker, snabb och effektiv digital kommunikation, oavsett läge.

MIC Nordic säkerställer funktionaliteten i systemen med hjälp av nätverksbaserad övervakning till olika driftcentraler.

Sista delen av den nya tunnelbanan har planerad trafikstart 2030.